Ogólne warunki sprzedaży

Ostatnia aktualizacja 31.05.2022

" Ogólne warunki " : oznaczają Ogólne Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej www.lightonline.pl ;

" Dostawca " : oznacza osobę która dostarcza produkty Sprzedającemu ;

" Użytkownik " : oznacza osobę która zapisała się na stronie www.lightonline.pl i kupuje produkty ;

" Strony " : oznaczają wspólnie Sprzedawcę i Klienta lub Sprzedawcę i Użytkownika ;

" Strona Internetowa " oznacza stronę www.lightonline.pl ;

" Sprzedawca " : oznacza firmę LIGHTONLINE, Firma przez spółkę akcyjną uproszczoną utworzona zgodnie z prawem francuskim, o kapitale 6 332 982,00€, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 483 743 985 i której siedziba znajduje się pod adresem 7 Rue du 29 Juillet 75001 Paris.

Góra strony

2.1

Warunki te określają prawa i obowiązki Użytkownika oraz Sprzedawcy z obrębie sprzedaży produktów oraz warunki użytkowania strony internetowej

2.2

Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, stosunki pomiędzy Stronami są wyłącznie regulowane przez niniejsze Warunki.
Klient jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, akceptując niniejszy dokument podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

2.3

Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje prawa i obowiązki w nim zapisane.
Każde zamówienie złożone na stronie internetowej jest regulowane poprzez niniejsze Warunki.

2.4

Warunki te mogą ulec zmianie pod w przypadkach opisanymi w artykule 17.
Ogólne warunki stosowane podczas zamówienia są obowiązujące na Stronie Internetowej, w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

Góra strony

3.1

Ceny podane są w złotówkach i zawierają podatek 23% VAT. Koszty dostawy są dodatkowo naliczane do zamówienia

3.2

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdej chwili.

3.3

Dokładne koszty wysyłki podawane są w momencie zatwierdzenia zakupu przez Użytkownika.

3.4

W przypadku dostawy towaru poza terytorium Polski, opłaty celne i/lub inne podatki lokalne mogą być wymagane. Te dodatkowe opłaty nie są odpowiedzialnością Sprzedającego, lecz Klienta.

3.5

>Produkty pozostają własnością Sprzedającego do czasu całkowitej zapłaty sumy zakupu przez Użytkownika.

Góra strony

4.1 – Proces zamawiania

Zamówienia składane są na stronie internetowej www.lightonline.pl.
Użytkownicy muszą założyć konto i wypełnić wymagane pola, aby sfinalizować zamówienie. 

Etapy procesu zamawiania :

 • wybór produktów ;
 • dodanie produktu lub produktów do koszyka ;
 • możliwość wyboru innych produktów lub finalizacja zamówienia ;
 • założenie konta Użytkownika poprzez wypełnienie wymaganych pól lub identyfikacje Użytkownika jeśli ten został już wcześniej zarejestrowany ;
 • potwierdzenie adresu rozliczeniowego oraz wybór adresu dostawy ;
 • podsumowanie zamówienia w celu sprawdzenia poprawności danych (zamówione produkty, dane, adres dostawy...)  ;
 • potwierdzenie zamówienia i płatność ;
 • potwierdzenie otrzymania zamówienia i wysyłanie wiadomości (e-mail) do Użytkownika.

Wiadomośc (e-mail) potwierdzająca zamówienie zawiera również (I) numer zamówienia (II) datę i kwotę zamówienia (III) oraz listę zamówionych produktów i rzeczy.

Użytkownicy mogą śledzić status własnego zamówienia kierując się na "Moje konto / Moje zamówienia" na stronie www.lightonline.pl.

4.2 – Użytkownicy i ich zamówienie

Użytkownicy którzy chcą złożyć zamówienie zapewniają iż mają ukończone conajmniej 18 lat, mają pełne prawo do korzystania z używanej karty kredytowej lub konta bankowego, które dają dostęp do wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów wynikających z korzystania z usług Sprzedawcy.

Tylko osoby prawnie zdolne do zawierania umów w odniesieniu do towarów i usług oferowanych na Stronie Internetowej mogą złożyć zamówienie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wysyłki, lub wydania zamówienia Użytkownikowi który nie zapłacił w całości lub części poprzedniego zamówienia lub z którym istnieje jakikolwiek spór związany z płatnością.

4.3 – Zatwierdzenie zamówienia

Finalizując swoje zamówienie, Użytkownik potwierdza iż przeczytał i akceptuje niniejsze Warunki.

4.4 – Dostępność produktów

Dostępność produktu podana jest na stronie prezentującej dany produkt oraz na stronie potwierdzającej jego zamówienie.

Góra strony

5.1 – Wizualna prezentacja produktów

Sprzedający dołożył wszelkich starań aby zapewnić, iż graficzne przedstawienie produktów na stronie www.lightonline.pl jest jak najbardziej upodobnione do prawdziwych produktów. Jednak biorąc pod uwagę sposób prezentacji produktów cyfrowych w Internecie, możliwe jest, iż postrzeganie przez Użytkownika fotograficznych prezentacji, może nieco różnić się od rzeczywistych produktów.

5.2 – Dostępność produktów

Jeżeli w magazynie zabraknie zamówionych produktów, klient zostanie o tym poinformowany wiadomością e-mai lub telefonicznie w ciągu 24 godzin.
Jeśli niedostępny produkt był jedyną zamówioną rzeczą, Sprzedający zobowiązuje się do zaproponowania Użytkownikowi podobnego produktu lub do zwrotu pieniędzy, w ciągu trzydziestu (30) dni od zatwierdzenia zamówienia.
Jeśli niedostępny produkt był jedynie częścią całego zamówienia w którym inne produkty są dostępne, Sprzedawca poinformuje Użytkownika o możliwości częściowej dostawy zamówienia lub możliwości rezygnacji z niego. Użytkownik ma wówczas czternaście (14) dni od podanej informacji na podjęcie decyzji o rezygnacji z zamówienia lub jego częściowej dostawy, a także o dostarczeniu produktu w równorzędnej jakości i cenie, w zależności od dostępnych zapasów. Sposoby kontaktu ze Sprzedawcą :
Adres pocztowy : LightOnline  - 7 Rue du 29 Juillet - 75001 PARIS (FRANCE)
E-mail : info@lightonline.pl
Jeśli Użytkownik nie powiadomi Sprzedającego o swojej woli w ciągu czternastu (14) dni, otrzyma część zamówienia którego odmowa będzie wówczas niemożliwa.

5.3 - Wycofanie

Zamówienia złożone przed 13/06/2014


Jeśli Użytkownik zrezygnuje z zamówienia przed jego wysyłką, a płatność została już wykonana, Sprzedający przystąpi do częściowego zwrotu (w przypadku częściowej dostawy) lub całkowitego (w przypadku rezygnacji), w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od dnia w którym Użytkownik powiadomił o swoim wyborze.
Zamówienia złożone od dnia 13/06/2014
Jeśli Użytkownik zrezygnuje z zamówienia przed jego wysyłką, a płatność została już wykonana, Sprzedający przystąpi do częściowego zwrotu (w przypadku częściowej dostawy) lub całkowitego (w przypadku rezygnacji), w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni od dnia w którym Użytkownik powiadomił o swoim wyborze.
Aby w całości lub częściowo anulować zamówienie przed jego wysyłką, Użytkownik powienien skontaktować się i poinformować o tym Obsługę Klienta :

 • Poprzez formularz anulujący zamówienie dostępny w rubryce Zamówienie konta Użytkownika
 • Poprzez wiadomość e-mail do obsługi klienta info@lightonline.pl
 • Przez telefon do obsługi klienta pod numerem 22 307 79 41

Wraz z prośbą o anulację, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Góra strony

6.1 Sposób płatności

Dokonywanie płatności na stronie www.lightonline.pl odbywa się za pośrednictwem :

 • szybkich płatności online poprzez PayU
 • karty płatniczej lub przelewu bankowego przez system płatności Ingenico
 • tradycyjnego przelewu bezpośrednio na rachunek Lightonline

6.1.1 Przebieg procesu płatności - PayU

Użytkownik po wybraniu opcji płatności PayU zostanie przekierowany na stronę wybranego banku, gdzie po zalogowaniu, będzie mógł dokonać płatności za złożone zamówienie.
Zamówienie będzie uważane za złożone i tym samym potwierdzone w momencie płatności online.
W przypadku odrzucenia transakcji przez serwer płatności Klienta, Klient zostanie automatycznie przekierowany do streszczenia swojego zamówienia. Gdzie dysponuje wyborem :

 • rezygnacji z zamówienia
 • ponowieniem płatności.

6.1.2 Przebieg procesu płatności – Przelew bankowy

Klient może zapłacić za zamówienie poprzez przelew bankowy zaznaczając tę opcję podczas wyboru sposobu płatności. Ten system pozwala klientowi na stworzenie zamówienia oczekującego na zapłatę, gwarantującego rezerwację wyselekcjonowanych produktów na okres trzech (3) dni. Potwierdzenie złożenia zamówienia oczekującego na zapłatę zostanie automatycznie wysłane do klienta. Po otrzymaniu wpłaty, zamówienie zostanie potwierdzone i przystąpimy do jego realizacji. W przypadku nie otrzymania wpłaty w przeciągu trzech (3) dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i usunięte.

6.1.3 Przebieg procesu płatności – Gotówka w naszym biurze (Warszawa)

Klient może zapłacić za zamówienie poprzez przelew bankowy zaznaczając tę opcję podczas wyboru sposobu płatności. Ten system pozwala klientowi na stworzenie zamówienia oczekującego na zapłatę, gwarantującego rezerwację wyselekcjonowanych produktów na okres czterech (4) dni. Potwierdzenie złożenia zamówienia oczekującego na zapłatę zostanie automatycznie wysłane do klienta. Po otrzymaniu wpłaty, zamówienie zostanie potwierdzone i przystąpimy do jego realizacji. Przed przybyciem do biura w celu zapłaty za zamówienie, klient powinien skontaktować się telefonicznie pod numerem 500 682 891 z obsługą klienta, aby uzgodnić termin wizyty. W przypadku nie otrzymania wpłaty w przeciągu czterech (4) dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i usunięte.

6.1.4 Przebieg procesu płatności – Ingenico

Akceptowane karty bankowe to: Visa, MasterCard, Maestro
Rachunek bankowy Klienta zostanie obciążony po upływie dwóch do czterech (2 do 4) dni od daty złożenia zamówienia.
Zamówienie zostanie uznane za złożone i dlatego będzie zatwierdzone natychmiast w momencie płatności online.
W przypadku odmowy realizacji transakcji przez serwer płatności Klienta lub Sprzedawcy, Klient jest automatycznie przekierowywany do podsumowania swojego zamówienia.  W tym przypadku Klient będzie miał do wyboru : anulować zamówienie lub ponowić płatność.

Góra strony

7.1 Terminy

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia w maksymalnym terminie przedstawionym w opisie do każdego produktu.
W przypadku zamówienia przez Użytkownika produktów dostarczanych w innych terminach biorąc pod uwagę ich dostępność, czas dostawy opierać będzie się na najdłuższym terminie.
W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 (siedem) dni użytkownik ma możliwość rezygnacji z zamówienia wysyłając e-mail do działu obsługi klienta na adres info@lightonline.pl.
W tym przypadku, jeśli Klient otrzyma produkty po prośbie rezygnacji, będzie musiał odmówić paczki wpisując "odmówione z powodu rezygnacji".
Sprzedawca zwróci pieniądze za dany produkt oraz za koszty związane z jego zwrotem najpóźniej do czternastu (14) dni od otrzymania rezygnacji przyjęcia paczki przez Użytkownika.
Zamówienia złożone w pobliżu okresu świąt (Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Matki, Dnia Ojca, itp.), są narażone na opóźnienia i tylko te produkty, które Sprzedawca wyraźnie podkreśli będą dostarczone przed podanymi Świętami.

7.2 Ostrzeżenia

Wszystkie wysyłki są uprzednio potwierdzane Użytkownikowi przez e-mail : Sprzedawca powiadamia Użytkownika o wysłaniu przesyłki oraz jej zawartości.
Dokument dostawy jest zawsze dołączony do przesyłki.
W przypadku częściowego wysłania, dokument dostawy podkreśla dostarczone produkty.

7.3 Obszary dostawy

Sprzedawca dostarcza przesyłki do całej Polski, Francji, Monaco, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji oraz na Korsykę
W przypadku prośby o dostawę poza wyżej wskazany obszar, zamówienie zostanie automatycznie anulowane a Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za zakupy nie później niż w okresies czternastu (14) dni od złożenia zamówienia.

Każda rzecz większa niż 1,80m  nie może być dostarczona w departamentach zamorskich.
W przypadku prośby o dostawę poza obszar, sprzedaż zostaje automatycznie anulowana a Użytkownikowi zostaną w pełni zwrócone pięniądze za zakup oraz koszty dostawy do 30 (trzydziestu) od dnia złożenia zamówienia.

 

7.4 Cennik kosztów dostawy

7.4.1 Dostawa w Polsce

Koszty dostawy wynoszą 49 złotych (49 zł), bez względu na wartość zamówienia.

7.4.2 Dostawa za granicą

Koszty dostawy wynoszą 55 złotych (55 zł), bez względu na wartość zamówienia.

7.5 Adres dostawy

Produkty zostaną wysłane na adres dostawy, który Użytkownik wskazał podczas procesu zamawiania.
Użytkownik musi wybrać miejsce dostawy i podać numer telefonu pod którym będzie dostępny w godzinach dostawy w razie problemów.

Od momentu dostarczenia paczki pod właściwy adres, Sprzedawca nie odpowiada za to komu została ona wydana.

7.6 Sposoby dostawy

Wysyłki są realizowane za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
W każdym przypadku, przesyłka jest dostarczana w zamian za podpis odbiorcy, lub innej osoby przez niego upoważnionej, bedącej w posiadaniu dokumentu upoważniającego.

7.6.1 Dostawa kurierem Chronoposte (DPD) lub Geodis

Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Chronoposte (DPD)(małe gabaryty) lub Geodis (duże gabaryty). Użytkownik otrzyma informację drogą elektroniczną (e-mail) z numerem paczki, który jest także numerem śledzącym.

7.6.3 Dostawa zamówienia przez kuriera

Kurier skontaktuję się z Użytkownikiem w celu ustalenia terminu odebrania praczki.

Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu, pod który kurier może dowieźć paczkę w godzinach pracy.

7.8 Rezerwy

Każde zamówienie uważane jest za dokonane od momentu dostarczenia produktu Użytkownikowi.
Użytkownik dysponuje prawem do odmowy zamówienia określonym w art. 11, i to on musi sprawdzić stan przesyłki w momencie dostarczenia oraz wypisać wszelkie uwagi i reklamacje, które wydają się być uzasadnione, lub nawet odmówić paczki, jeśli ta została prawdopodobnie otwarta lub nosi wyraźne ślady uszkodzenia a taśma uszczelniająca opakowanie wskazuje na to iż zostało ono naruszone.
Niezależnie od postępowania przeciwko Sprzedającemu zalecane jest napisać list polecony za potwierdzeniem odbioru do przewoźnika zawierający dane, uwagi oraz reklamacje, w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania przesyłki. Kopia zostanie wysłana bezpośrednio do Sprzedającego.
W tym piśmie, Użytkownik lub jego przedstawiciel będzie musiał przedstawić dowody zaobserwowanych wad.
Ponadto, Użytkownik musi dopuścić Sprzedawcy przystąpienie do procesu sprawdzającego wszelkie niezgodności oraz do chęci ich naprawienia. Użytkownik powieniem powstrzymać się od własnej interwencji lub interwencji osób trzecich do końca procesu sprawdzającego. W przeciwnym razie, wszystkie roszczenia zostaną automatycznie odrzucone.

7.9 Zagubiona paczka

Jeżeli pięć (5) dni od momenty wysyłki paczki, Klient nie otrzyma żadnej onformacji o przebiegu procesu dostarczenia i/lub funkcja śledzenia wskazuje nieprawidłowości, Użytkownik powienien niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta, który następnie skontaktuje się z firmą kurierską, odpowiedzialną za dostarczenie zamowienia, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Poniżej opisane są możliwe rozwiązania :

 • paczka została odnaleziona, proces dostarczania przebiega prawidłowo ;
 • paczka została zadeklarowana jako zagubiona, dział obsługi klienta Sprzedawcy powiadamia użytkownika oraz przystępuje do zwrotu pieniedzy (za produkt(y) oraz koszty dostawy).

Góra strony

8.1

Zgodnie z art. L121-20 Kodeksu Konsumenta oraz ustawie konsumenckiej nr2014-344 z 17 marca 2014, wszystkie sprzedawane produkty mają prawo być zwrócone w ciągu czternastu (14) dni następujących po otrzymaniu paczki.
Zwrot wszystkich produktów spowoduje zwrot całkowitej kwoty zapłaconej przez Użytkownika za zamówienie oraz dostawę.
Zwrot części produktów spowoduje zwrot kwoty za zwrócony produkt oraz zwrot częśći kosztów za dostwę.
Koszty zwrotu i ryzyko z tym faktem związane pozostają po stronie Użytkownika.
Paczki wysłane za pobraniem nie zostaną przyjęte, bez wzgledu na powód.
Produkty powinny zostać odesłane w ich oryginalnym opakowaniu.

8.2

Zwrot pieniędzy nastąpi jak najszybciej, najpóźniej do czternastu (14) dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu produktów na adres wskazany przez Sprzedawcę lub od otrzymania dowodu nadania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w formie przelewu, na konto bankowe, z którego płatność za zamówienie została zrealizowana.

8.3

Wrazie chęci anulowania zamówienia, Użytkownik powinien skontaktować się i poinformować o tym Obsługę Klienta :

 • Poprzez formularz anulujący zamówienie dostępny w rubryce Moje Zamówienia konta Użytkownika
 • Poprzez wiadomość e-mail do obsługi klienta info@lightonline.pl
 • Przez telefon do obsługi klienta pod numerem 22 307 79 41

Wraz z prośbą o anulację, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz numerem zwrotu wraz z adresem na który należy odesłać produkt(y).

Adres Zwrotu :
Plateforme Logistique KERIA
Les Mouilles
RD 406
71240 Varennes-Le-Grand
France

8.4

Nie mogą podlegać Wycofaniu:

 • Przedmioty spersonalizowane ;
 • Przedmioty lub usługi których ceny zależne są od wahań rynkowych ;
 • Przedmioty które po dostarczeniu zostały zmieszane z innymi artykułami w sposób nieodłączny ;
 • Usługi w pełni wykonane.

Góra strony

9.1 Gwarancja prawna

Gwarancje produktów obejmują braki zgodności oraz wszelkie ukryte wady i żaden Użytkownik nie może ubiegać się o szerszą gwarancję niż ta która jest zarejestrowana.
W przypadku niezgodności dostarczonego produktu, Użytkownik decyduje pomiędzy:

 • dostarczeniem takiego samego produktu lub usługi, w granicach dostępnych zapasów ;
 • dostarczeniem produktu lub usługi o równorzędnej jakości i cenie, w zależności od dostępności ;
 • zwrotem ceny produktu lub usługi, w ciągu trzydziestu (14) dni od złożenia prośby.
 • zachowaniem produktu i zwrotem części ceny.

W każdym przypadku przepisy te nie pozbawiają Użytkownika swojego prawa do rezygnacji z umowy, ograniczonego przez postanowienia art. 7 Warunków Ogólnych.

9.2 Wykluczenie gwarancji

Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje następujących przypadków:

 • nieprawidłowe użycie lub niewłaściwa manipulacja ;
 • siła wyższa ;
 • korzystanie z instalacji lub podłączenia niespełniającego wymagań Dostawcy;
 • użytku handlowego lub zbiorowego ;
 • korzystania z urządzeń peryferyjnych, akcesoriów lub nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych ;
 • naprawy lub zmiany dokonane przez nieautoryzowane osoby trzecie nie zatwierdzone przez Dostawcę.

Góra strony

10.1
W przypadku niezgodności i/lub skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, produkty muszą być zwrócone w dobrym stanie, kompletne (wraz z akcesoriami, instrukcjami itp.) w oryginalnym kartonie, bez adnotacji lub etykiet umieszczonych na kartonie (do ochrony kartonu można użyć papieru pakowego) i prawidłowo zabezpieczone. Zaleca się, aby Klient zwrócił produkty środkiem transportu oferującym podobne gwarancje, jak w przypadku transportu początkowego. Jeśli produkt nie może być ponownie wprowadzony do sprzedaży w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu, zwrot nie zostanie przyjęty. W przypadku stłuczenia lub błędu w wysyłce, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia rozwiązania.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest proszony o sformułowanie swojej prośby do Sprzedawcy poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

 • telefonicznie pod numerem 22 307 79 41

 • przez e-mail na info@lightonline.pl

 • poprzez formularz odstąpienia od umowy dostępny w sekcji Zamówienia na koncie klienta.


Po złożeniu wniosku o odstąpienie od umowy Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer zwrotu oraz adres dostawy, na który należy odesłać produkt(y), którego(ych) dotyczy odstąpienie. Do Klienta należy zachowanie dowodu, że zwrócił produkty do Sprzedawcy.

Góra strony

Aby złożyć zamówienie, użytkownicy muszą wypełnić formularz internetowy wymagający podania niezbędnych informacji. Wszystkie wpisy związane z niekompletnym formularzem lub z nieprawidłowymi informacjami i / lub zmyślonymi danymi mogą być anulowane bez odszkodowania lub wypowiedzenia przez Sprzedawcę lub w celu zapobieżenia publikacji reklamy lub dostępu do funkcji dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników. Po rejestracji, użytkownik wybiera nazwę użytkownika oraz unikalne, osobiste hasło, które zobowiązuje się nie sprzedawać lub ujawniać osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać jego rejestracji bez uzyskania zgody od Sprzedającego oraz nie próbować generować fałszywego obrotu na Stronie. W każdej chwili, zarejestrowani użytkownicy mogą zdecydować się na opuszczenie bazy danych strony internetowej zgodnie z art 12.3 Warunków Ogólnych.

Góra strony

12.1

Odpowiedzi na cały formularz rejestracyjny są obowiązkowe, aby umożliwić użytkownikom złożenie zamówienia. Proces zarządzania zamówieniem na stronie internetowej www.lightonline.pl wymaga utworzenia konta, w którym informacje o Użytkowniku są przechowywane i chronione hasłem wybranym przez nich. Informacje dotyczące Użytkowników mają zasadnicze znaczenie dla przetwarzania i dostarczania zamówień. Są to informacje poufne i będą wykorzystywane przez wewnętrzne serwisy do przetwarzania zamówień oraz do wzmacniania i personalizowania komunikacji za pośrednictwem listów/wiadomości e-mail oraz w kontekście personalizacji witryny zgodnie z preferencjami użytkowników.

12.2

Witryna jest zgodna z francuskimi i europejskimi normami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych, w szczególności z Ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Dotyczącą danych, plików i wolności, zmienioną przez Ustawa 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. I rozporządzenie europejskie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

12.3

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Dotyczącą przetwarzania danych, plików i swobód, zmienionych ustawą 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. I rozporządzeniem europejskim 2016/679 dotyczącym ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych Użytkownik posiada:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do poprawiania swoich danych: Użytkownik może skorzystać z formularza strony "Moje konto/Mój profil" lub wysłać wiadomość e-mail na adres ;
 • prawo do usuwania swoich danych: Użytkownik może przejść do sekcji "Moje konto/modulować moje konto"
 • prawo do sprzeciwiania się wykorzystywaniu jego danych;
 • prawo do ograniczenia swoich danych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych.
Powyższe prawa są wykonywane poprzez złożenie wniosku pocztą zwykłą na adres: LightOnline – 7 Rue du 29 Juillet 75001 Paryż (Francja) lub pocztą elektroniczną na info@lightonline.pl;

12.4

Sprzedawca może zadecydować o zaoferowaniu swoich ofert handlowych, a także ofert handlowych wybranych partnerów zewnętrznych swoim Użytkownikom, którzy to zaakceptowali podczas rejestracji w Witrynie, zaznaczając następujące opcje:

 • « Zgadzam się otrzymywać pocztą elektroniczną newslettery partnerów LightOnline i akceptuję, że moje dane są do nich przekazywane » i/lub
 • « Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów LightOnline pocztą elektroniczną (1 na tydzień) »

12.5

Użytkownik zobowiązuje się do udostępniania, w ramach korzystania z Witryny, tylko dokładnych, aktualnych i kompletnych danych osobowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypełni tego obowiązku szczerości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Witryny. Członek zostaje poinformowany, że w przypadku fałszywego oświadczenia podlega on karom przewidzianym w art. 441-1 kodeksu karnego, przytoczonym poniżej: "Fałszerstwo stanowi oszukańczą zmianę prawdy o charakterze powodującym wszelkie uprzedzenia iw jakikolwiek sposób, w formie pisemnej lub w inny sposób wyrażania myśli, która ma na celu lub które mogą skutkować udowodnieniem prawa lub faktu mającym konsekwencje prawne. Podrabianie i wykorzystywanie fałszerstw podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech i grzywnie w wysokości 45 000 euro. "

 

Aby uzyskać więcej informacji, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z linkiem « Polityka prywatności » dostępnym na stronie internetowej.

 

12.6

Użytkownik gwarantuje, że jest posiadaczem danych osobowych i informacji, które można przekazać, przesyłając opinię online, którego warunki są szczegółowo opisane w Zasadach przetwarzania opinii online. Dane te musiały zostać zebrane w sposób uczciwy. W żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z danymi osobowymi, które mogą pojawić się w opiniach internetowych. Jednak każdy użytkownik strony ma prawo dostępu, poprawiania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia w odniesieniu do swoich danych, prawo które może wykonać, wysyłając żądanie na następujący adres : info@lightonline.pl

Góra strony

13.1 - Mécanique

Strona www.lightonline.pl proponuje swoim użytkownikom system cashback.
W zależności od kwoty zamówienia, dany procent jest automatycznie doliczany do Konta Klienta LightOnline. Procent ten będzie odliczony od kwoty zamówienia przy następnym zamówieniu.
Cashback jest obliczany od całkowitej kwoty zamówienia (bez wysyłki, wyprzedaży produktów lub promocji).

13.2 – Zarezerwowany procent

 • Przy zamówieniu na kwotę mniejszą lub równą czterystu złotych (400 zł), trzy procent (3%) kwoty zamówienia zostanie zwrócone w formie cashback na konto LightOnline Użytkownika.
 • Przy zamówieniu na kwotę pomiędzy czterysta złotych (400 zł) a tysiąc złotych (1000 zł), pięć procent (5%) kwoty zamówienia zostanie zwrócone w formie cashback na konto LightOnline Użytkownika.
 • Przy zamówieniu na kwotę pomiędzy tysiąc złotych (tysiąc złotych) a dwa tysiący złotych (2000 zł), siedem procent (7%) kwoty zamówienia zostanie zwrócone w formie cashback na konto LightOnline Użytkownika.
 • Przy zamówieniu na kwotę pomiędzy dwa tysiące złotych (2000 zł) a cztery tysiące złotych (4000 zł), dziewięć procent (9%) kwoty zamówienia zostanie zwrócone w formie cashback na konto LightOnline Użytkownika.
 • Przy zamówieniu na kwotę większą lub równą cztery tysiące złotych (4000 zł), dziesięć procent (10%) kwoty zamówienia zostanie zwrócone w formie cashback na konto LightOnline Użytkownika.

13.3 - Wykorzystanie

Kwota zaksięgowana na koncie LightOnline Członka w momencie zakupu jest ważna przez rok od daty jej zebrania. Członek może gromadzić swoje kwoty uzyskane przez zamówienia.
Każda kwota cashback jest dodawana do całkowitej wysokości cashback, a całość jest przedłużana na okres 1 roku.
Członek decyduje, czy użyć dostępnej kwoty zwrotu pieniędzy, klikając przycisk w koszyku. Będzie musiał zalogować się na swoje konto, aby z niego skorzystać. Kwota może być wykorzystana tylko jednorazowo.

13.4 – Generowanie Cashback

Suma Cashback jest automatycznie generowana na koncie klienta po dokonaniu zakupu. W przypadku zamówienia oczekującego na zapłatę, cashback zostanie wygenerowany w momencie otrzymania wpłaty.

Góra strony

&Aby uzyskać więcej informacji lub odpowiedzi na pytania, nasz dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku, od dzieziątej (9h) do osiemnastej (18h).
nbsp; Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez :

 • e-maile : info@lightonline.pl
 • telefon : 22 307 79 41
 • formularz kontaktowy
 • pocztą na adres : LightOnline – 7 Rue du 29 Juillet – 75001 Paris (FRANCE)

Góra strony

Ta strona jest własnością Sprzedającego. Wszystkie elementy Strony Internetowej (teksty, komentarze, prace, ilustracje i obrazki, zarówno wizualne lub dźwiękowe…), są chronione zgodnie z prawem autorskim, prawem marek, prawem patentowym, na całym świecie. Są wyłączną własnością Sprzedającego. W związku z tym, nie mogą być kopiowane, wykorzystywane lub używane do jakichkolwiek celów.

Góra strony

17.1

Produkty są zgodne z ustawodawstwem francuskim i standardami obowiązującymi we Francji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie ustawodawstwa kraju przez Użytkownika, w którym produkt jest używany (np. jeśli produkt jest zakazany...). To Użytkownik ma obowiązek skontaktowania się z władzami lokalnymi w sprawie możliwości importu lub korzystania z produktów, które ma zamiar kupić.

17.2

Sprzedawca nie predysponuje do sprzedaży dla profesjonalistów.
W przypadku zakupu do użytku profesjonalnego, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody tym spowodowane takie jak utrata pracy, utrata zysku, utrata szans, szkody lub koszty, które mogłyby się zjawić.
Całkowita lub częściowa niezdolność do korzystania z produktów, w szczególności z powodu niezgodności sprzętu, nie może stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu kosztów czy podważania odpowiedzialność Sprzedającego.

17.3

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, zarówno materialne, niematerialne lub fizyczne, wynikające z awarii lub z niewłaściwego korzystania ze sprzedawanych produktów. To samo odnosi się do wszelkich zmian produktów od dostawców.

17.4

Odpowiedzialność Sprzedawcy będzie, w każdym przypadku, ograniczona do kwoty zamówienia.

17.5

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy w przypadku wyczerpania zapasów lub niedostępności produktu, siły wyższej, zakłócenia całkowitego lub częściowego strajku usług pocztowych oraz transportu i / lub komunikacji, powódźi, pożaru.

Góra strony

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków. Wszystkie nowe wersje zostaną zgłoszone.
Użytkownicy którzy nie zaakceptują nowych warunków będą mieć możliwość rezygnacji z subskrypcji. Pozostając Użytkownikami, akceptują je.

Góra strony

Warunki ogólne podlegają prawu francuskiemu. W przypadku pojawienia się problemu, Użytkownik musi w pierwszej kolejności skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta info@lightonline.pl w celu uzyskania polubownego rozwiązania.

18.1
Obowiązujące prawo i rozpatrywanie skarg W przypadku sporu między przedsiębiorcą a konsumentem, będą oni dążyć do znalezienia polubownego rozwiązania. Jeśli nie uda się osiągnąć polubownego porozumienia, konsument może w ciągu roku od złożenia pisemnej skargi przedsiębiorcy przekazać sprawę bezpłatnie do rzecznika praw konsumenta, do którego należy przedsiębiorca, a mianowicie do Stowarzyszenia Europejskich Rzeczników Praw Obywatelskich (AME CONSO). Odesłanie do Rzecznika Praw Konsumenta musi nastąpić :
- albo poprzez wypełnienie formularza przeznaczonego do tego celu na stronie internetowej AME CONSO: www.mediationconso-ame.com ;
- lub pocztą na adres AME CONSO, 11 Place Dauphine - 75001 PARIS

 przypadku braku polubownego porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia Sądom Francuskim.

Góra strony

Art L211-4 Kodeksu konsumenta

Sprzedający powinien dostarczyć towar zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za braki zgodności obowiązujące przy doręczeniu zamówienia. Dotyczą go również niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu i instalacji kiedy te zostały umieszczone w umowie lub zostały przeprowadzone na jego odpowiedzialność.

Article L211-5 Kodeksu konsumenta

Aby być zgodnym z umową, towar powinien :

 1. Nadawać się do użytku zwykle oczekiwanego z podobnego towaru i w stosownym przypadku: :
  • odpowiadać opisowi podanemu przez sprzedawcę i posiadać zalety które ten przedstawił kupującemu jako próbkę lub wzór
  • posiadać zalety, jakich oczekuje kupujący, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie
 2. Lub posiadać cechy określone wzajemnie uzgodnione przez strony lub być dostosowanym do określonego użytku, poszukiwanego przez kupującego.

Art L211-12 Kodeksu konsumenta

Działanie wynikające z braku zgodności przepisuje się przez dwa lata od dostawy towarów.

Art 1641 Kodeksu cywilego

Sprzedawca jest zobowiązany do zagwarantowania przed ukrytymi wadami sprzedawanej rzeczy które czynią ją niezdolną do użytku do którego jest przeznaczona, lub zmniejszają to użycie, tak że nabywca by jej nie kupił, lub zapłaciłby niższą cenę, gdyby wiedział o ich istnieniu.

Art 1648 pkt 1 Kodeksu Cywilnego

Działanie wynikające z ukrytych wad musi być wniesione przez nabywcę w ciągu dwóch lat po stwierdzeniu wady.

Góra strony