500 682 891 | info@lightonline.pl

Eksperci od oświetlenia do Twojej dyspozycji

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2018 R

Przeglądając stronę LIGHTONLINE dostępną pod nazwami domen https://www.lightonline.fr; https://www.lightonline.pl; https://www.lightonline.es; (zwana dalej « Witryną »), użytkownicy są zobowiązani do przekazywania danych osobowych.

W związku z tym niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o warunkach korzystania z ich danych i ich praw.

Witryna jest zgodna z francuskimi i europejskimi normami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych, w szczególności z Ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Dotyczącą danych, plików i wolności, zmienioną przez ustawę 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. I rozporządzenie europejskie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

1/ Podmiot odpowiedzialny

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest SAS 111, uproszczona spółka akcyjna, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym i Dzialności gospodarczych pod numerem 483 743 985, której siedziba mieści się przy 7 rue 29 Juillet 75001, Paryż (zwany dalej « SAS 111 »).

2/ Charakter zbieranych danych

Dane gromadzone na Witrynie to te, które umożliwiają SAS 111 identyfikację użytkowników bezpośrednio lub pośrednio.

Może to obejmować dane osobowe, takie jak nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, datę urodzenia, płeć lub dane połączeniowe, takie jak adres IP i dane przeglądania jak ciasteczka (cookies).

Użytkownicy, którzy przekazują dane osobowe w imieniu osoby trzeciej, muszą potwierdzić, że posiadają zgodę tejże strony na wykorzystanie przez Witrynę, publikację i/lub rozpowszechnianie na Stronie danych o charakterze personalnym.

3/ Cel gromadzenia danych

Dane osobowe gromadzone na Stronie wykorzystywane są w następujących celach:

 • - Rejestracja i uwierzytelnienie użytkownika;
 • - Przetwarzanie i dostawa zamówień klienta;
 • - Interakcja z sieciami społecznościowymi;
 • - Emisja biuletynów i komunikacja w celach komercyjnych;
 • - Zbiór recenzji użytkowników.

Ponadto SAS 111 zastrzega sobie prawo do stosowania technik profilowania w celu dostarczania produktów lub usług dostosowanych do ich użytkowników.

Ponadto SAS 111 może również wykorzystywać dane do wypełnienia swoich prawnych i/lub regulacyjnych zobowiązań.

Pliki cookie lub inne sposoby rejestrowania zbieranych danych są wykorzystywane przez Witrynę lub strony trzecie oraz dostawców usług na Stronie, w celu identyfikacji użytkowników i rejestracji ich preferencji wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez użytkownika.

4/ Czas gromadzenia danych

Dane zebrane przez SAS 111 są swobodnie przekazywane przez użytkownika.

Dane osobowe są zbierane podczas korzystania z Witryny, szczególnie gdy użytkownik:

 • - otwiera konto na Witrynie;
 • - przegląda strony Witryny;
 • - rejestruje się do elektronicznego biuletynu;
 • - wysyła zapytanie do SAS 111 za pośrednictwem formularza kontaktowego.
5/ Zgoda

Polityka prywatności jest systematycznie zgłaszana użytkownikom podczas rejestracji w Witrynie i/lub rejestracjo do biuletynu. W rzeczywistości utworzenie konta i/lub prośba o przynależność do biuletynu oznacza wyraźną, pełną i całkowitą akceptację przez użytkownika zasad poufności.

Zaznaczając pole: "Zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję fakt, że moje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane dla celów i czasu trwania przewidzianych w polityce prywatności", użytkownik zgadza się, że jego dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez SAS 111 i/lub jego partnerów.

WAŻNE: UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW : KAŻDA NAWIGACJA NA WITRYNIE PO PUBLIKACJI OBECNEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI OZNACZA PEŁNĄ JEJ AKCEPTACJĘ.

Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych, wystarczy, że przejdzie do swojego konta i kliknie w link "Chcesz trwale usunąć swoje konto klienta w serwisie LightOnline, wiedząc, że usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych?".

6/ Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych zgromadzonych na Witrynie są przede wszystkim SAS 111.

Inni odbiorcy mogą mieć dostęp do danych osobowych. Są to, w zależności od przypadku, podmioty z grupy SASO, do której należy SAS 111, dostawcy lub podwykonawcy S AS 111 (administracja strony, marketing, dostawcy, dostawcy usług transportowych itp.). Listę odbiorców można sprawdzić w dowolnym momencie na prośbę użytkowników.

W przypadku zmiany kontroli nad SAS 111, przejęcia, postępowania zbiorowego lub sprzedaży aktywów SAS 111, dane zebrane przez SAS 111 mogą zostać przekazane stronom trzecim.

W przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, przed przekazaniem danych zbierana będzie zgoda użytkownika lub zostanie ustalona możliwość odmowy.

7/ Okres przechowywania

Dane osobowe zebranych użytkowników są przechowywane przez okres pięciu (5) lat od ostatniego zamówienia lub ostatniej wizyty na Witrynie.

8/ Prawa użytkownika

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącą komputerów, plików i wolności, zmienionej ustawą 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 roku oraz rozporządzenia Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych użytkownik posiada:

 • - prawo dostępu do swoich danych;
 • - prawo do poprawiania swoich danych;
 • - prawo do usuwania swoich danych;
 • - prawo do sprzeciwiania się wykorzystywaniu jego danych;
 • - prawo do ograniczenia swoich danych;
 • - prawo do przenoszenia swoich danych.

Użytkownik, który chce dochodzić swoich praw, może wysłać swoje żądanie pocztą elektroniczną lub pocztą na następujące adresy:

W razie chęci skorzystania z tych praw, użytkownik musi wysłać do SAS 111 elementy niezbędne do jego identyfikacji: imię, nazwisko, e-mail i ewentualnie adres pocztowy. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego wniosek musi być podpisany, wraz z kserokopią dowodu osobistego noszących jego podpis i adres na który chce otrzymać odpowiedź w przypadku realizacji prawa odmówienia.

SAS 111 zobowiązuje się odpowiedzieć w ciągu maksymalnie jednego (1) miesiąca od otrzymania pełnego wniosku użytkownika. Ze względu na złożoność operacji i/lub liczby wniosków termin ten może zostać przedłużony do dwóch (2) miesięcy, pod warunkiem, że SAS 111 powiadamia użytkownika w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania wniosku o przyczynach odroczenia.

Jeśli SAS 111 nie zareaguje na żądanie użytkownika, SAS 111 poinformuje najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku o powodach jego bezczynności.

SAS 111 informuje użytkowników o przysługującym im prawie do zgłoszenia roszczenia do CNIL.

Niniejszy dokument ((zwany dalej « Zasadami opiniowania online ») eguluje warunki, na jakich klienci, którzy kupili produkty na stronie internetowej LIGHTONLINE (zwanymi dalej « Klientami ») i/lub Użytkownicy witryny LIGHTONLINE użytkują system opinii i recenzji zamówień i zakupionych produktów (zwany dalej « Usługą ») oferowany na stronie internetowej « fr.trustpilot.com » i zarządzany przez spółkę na podstawie prawa duńskiego TrustPilot A/S PILOT (zwaną dale « Trustpilot ») który udostępnia doświadczenia kupujących na stronie « lightonline.fr ») (zwaną dalej « Stroną/Witryną ») prowadzoną przez SAS 111 (zwany dalej « SAS 111 ») I/lub opinie o produktach i zamówieniach.

Aby złożyć opinię lub recenzję, Klient lub Użytkownik może przejść bezpośrednio do witryn le site internet https://fr.trustpilot.com/  i przeszukać Witrynę wśród dostępnych witryn oraz:

 • • pozostawić opinię na temat swoich doświadczeń na Witrynie;
 • • zostawić opinię na temat produktu. W tym celu Klient lub Użytkownik musi przejść do danej karty produktu.

Klienci mogą również wyrazić opinię o Stronie i/lub produktach w następujący sposób: po złożeniu zamówienia SAS 111 wysyła do klientów wiadomość e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii na stronie internetowej « fr.trustpilot.com ».

 • Ten adres e-mail jest kierowany do klientów:
 • • około jeden (1) tydzień po wysłaniu zamówienia dla opinii dotyczących Strony. Aby wyrazić swoją opinię, Klienci muszą kliknąć link w wiadomości e-mail, który prowadzi bezpośrednio do witryny Trustpilot;
 • • około dwa (2) tygodnie po wysłaniu zamówienia dla opinii o produkcie. Aby wyrazić swoją opinię, Klienci muszą kliknąć link w wiadomości e-mail, który prowadzi bezpośrednio do witryny Trustpilot;
 • Pozostawiając opinię i/lub recenzję, Klient i Użytkownik gwarantują, że :
 • • są jedynym autorem i właścicielem praw własności intelektualnej do treści;
 • • wszystkie publikowane treści są dokładne, kompletne i zgodne z rzeczywistością;
 • • mają co najmniej 18 lat;
 • • korzystanie z udostępnianych treści nie narusza Zasad dotyczących ogłoszeń online i/lub Warunków korzystania z portalu Trustpilot i nie stanowi uszczerbku dla żadnej osoby i/lub podmiotu;
 • • szanują wizerunek i reputację SAS 111;
 • • Nie korzystają z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celach komercyjnych
 • Ponadto, Klient i Użytkownik zgadzają się nie wysyłać żadnych treści:
 • • wiedząc, że są fałszywe, niedokładne lub wprowadzają w błąd;
 • • naruszają prawa autorskie, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa własności, prawa do reklamy lub naruszenie poufności jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • • które naruszają jakiekolwiek prawo lub zarządzenie, jakikolwiek dekret lub rozporządzenie (w tym, między innymi, dotyczące prywatności, ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji lub reklamy wprowadzającej w błąd) ;
 • • które są lub mogą zasadnie zostać uznane za oszczercze, nienawistne, obraźliwe lub stronnicze na tle rasowym lub religijnym, grożące w sposób nielegalny lub stanowiące bezprawne nękanie jakiejkolwiek osoby czy spółki.
 • • za które zostały wypłacone lub otrzymane wynagrodzenie przez jakąkolwiek stronę trzecią;
 • • które zawierają informacje odnoszące się do innych stron internetowych, adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów;
 • • zawierają wirusy, trojany lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki komputerowe
 • • które pozwoliłyby na wejście do systemu informatycznego, zmianę treści lub popełnienie któregokolwiek z przestępstw podlegających karze zgodnie z art. 323-1 i 323-7 kodeksu karnego ("hakowanie") lub przystąpienie do dużej liczby bezprawnie wysyłanych wiadomości za pośrednictwem Usługi, praktyka podlegająca karze zgodnie z art. 226-18 Kodeksu karnego;
 • • które spowodowałyby wyłączenie lub zakłócenie jakiejkolwiek funkcji Usługi.

Klient i Użytkownik zgadzają się zwolnić SAS 111 z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie reklamacje, roszczenia i szkody (bezpośrednie i pośrednie) wszelkiego rodzaju i natury, znane i nieznane, w wyniku naruszenia Zasady opiniowania przez Internet i/lub oświadczeń i gwarancji powyższych lub naruszenia przez Klienta lub Użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

W przypadku jakichkolwiek treści, które przesyła Klient lub Użytkownik, przyznaje on SAS 111 i/lub Trustpilot prawo stałe, nieodwołalne, wolne od praw autorskich, przekazalne do użycia, kopiowania, modyfikowania, usuwania w całości, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzynia dzieł pochodnych tych treści i/lub sprzedawania i/lub rozpowszechniania i/lub integrowania ich w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub dowolnej technologii na całym świecie bez wynagrodzenia.

Wszystkie treści wysyłane przez Klienta lub Użytkownika mogą być używane według wyłącznego uznania SAS 111 i/lub Trustpilot zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Użytkowania Trustpilot i Zasadach opiniowania online. SAS 111 nie gwarantuje, że Klient i Użytkownik będą mogli modyfikować lub usuwać wszelkie przesłane przez siebie treści. Pisemne opinie i recenzje są zwykle publikowane w ciągu dwóch (2) do czterech (4) dni roboczych i są przechowywane tak długo, jak konto Klienta lub Użytkownika jest otwarte na stronie Trustpilot. Klient i Użytkownik potwierdzają, że to oni, a nie SAS 111, są odpowiedzialni za treść swojego wkładu. Żadna część przesłanych treści nie będzie podlegać obowiązkowi zachowania poufności ze strony SAS 111, jej agentów, filii, partnerów (w tym Trustpilot) lub zewnętrznych usługodawców, a także ich dyrektorów, przedstawicieli i pracowników. W celu uzyskania dalszych informacji, Klient i Użytkownik są proszeni o zapoznanie się z Warunkami użytkowania i Polityką prywatności Trustpilot.

Usługa jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej « fr.trustpilot.com » > siedem (7) dni w tygodniu, dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę

Jednak ze względu na charakter Internetu i outsourcing usług, SAS 111 nie gwarantuje działania i dostępu do niego, siedem (7) dni w tygodniu i dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę.

SAS 111 i/lub Trustpilot zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z oferowania swoim Klientom lub Użytkownikom możliwości korzystania z Usługi.

Ponadto Klient i Użytkownik są informowani i wyrażają zgodę na przerwanie w działaniu Witryny i/lub Usługi z przyczyn niezależnych od SAS 111 i/lub Trustpilot, które nie mogą zagwarantować stałego dostępu do Witryny i/lub Usługi.

SAS 111 nie może w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy i/lub nieprawidłowe działanie Witryny i/lub Usługi, niezależnie od przyczyny.

Klient i Użytkownik są proszeni o informowanie SAS 111 o wszelkich problemach technicznych napotkanych podczas przeglądania i/lub korzystania z Witryny i/lub Usługi poprzez opisanie problemu napotkanego za pośrednictwem e-mail na adre serviceclient@lightonline.fr

Korzystanie z Usługi podlega prawu francuskiemu. Ważność, egzekucja i interpretacja niniejszej obowiązującej polityki dotyczącej opiniowania online podlegają również prawu francuskiemu.