POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 – Nazwa

LIGHTONLINE : Société par Action Simplifiée (uproszczona spółka akcyjna) o kapitale  6 332 982,00 euro, której siedziba znajduje się pod adresem
7 Rue du 29 Juillet, 75001 Paryż i zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerami :
RCS Paris B 483 743 985
SIREN 483 743 985
SIRET 483 743 985 000 36
Wewnątrzwspólnotowy NIP: FR 29 483 743 985

2 – Wydawca

Lightonline.pl jest wydawany przez firmę LIGHTONLINE, 7 Rue du 29 Juillet 75001 Paryż
RCS Paris B 483 743 985

4 – Kontakt i Obsługa klienta

Drogą pocztową: LIGHTONLINE - 7 Rue du 29 Juillet - 75001 Paryż
Przez telefon: 22 307 79 41
par email : info@lightonline.pl
przez formularz na stronie internetowej pod nagłówkiem Kontakt

5 – Dyrektor publikacji

Claire Lestoille
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

6 – Polityka prywatności - Dane osobowe

Informacje o warunkach wykorzystania Państwa danych oraz o przysługujących Państwu prawach znajdą Państwo w naszej polityce prywatności 

7 – Własność intelektualna

Ta strona jest własnością Sprzedającego. Wszystkie elementy strony internetowej (teksty, komentarze, prace, ilustracje i obrazy, zarówno wizualne, jak i dźwiękowe...), są chronione prawem autorskim, prawem o znakach towarowych, prawem patentowym, i to na całym świecie. Są one wyłączną własnością Sprzedającego. W związku z tym nie wolno ich powielać, wykorzystywać lub używać w jakimkolwiek celu.