500 682 891 | info@lightonline.pl

Eksperci od oświetlenia do Twojej dyspozycji

Nasi klienci nas oceniają !

Aby lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów, a tym samym ulepszać nasze usługi, zdecydowaliśmy się na partnertwo z Trustpilot, niezależnej platformy oceny klientów, aby zbierać nasze oceny.
Plus: wszystkie oceny są automatycznie dostępne online, co gwarantuje całkowitą przejrzystość.